TERMENI ȘI CONDIȚII

  Date Administrator:
– Nume: SC GYMBOLAND S.R.L
– CUI: 23848930
– Nr. Registrul Comertului: J40/8102/2008
– Adresa: Bld. Iuliu Maniu nr. 7, sc. 2, et 4, cam 30B, Sector 6, București
– E-mail: office@gymboland.ro
– Telefon: 0213103997

  1. ASPECTE GENERALE

Aceste set de Termeni și Condiții („Termeni și Condiții„) reglementează raporturile dintre S.C GYMBOLAND S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în București, SECTOR 6, Bd. Iuliu Maniu nr. 7, sc. 2, et. 4, camera B30, înregistrată în registrul comerțului sub nr. J40/8102/2008 având CUI 23848930 („Societatea„) și persoanele care utilizează („Utilizatorul” și/sau ”Vizitatorul”) pagina de internet www.gymboland.ro („Site-ul„) și/sau serviciile oferite de Societate prin intermediul Site-ului („Serviciile„).

Accesarea și utilizarea Site-ului, a oricărei pagini sau secțiuni componente a acestuia precum și a oricărui Serviciu furnizat de Societate, prin intermediul Site-ului, se poate face numai în conformitate cu prezentul set de Termeni și Condiții, cu Politica de Protecție a Datelor cu Caracter Personal și Politica privind Cookies.

  1. ACCEPTAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

Înainte de a accesa și de a viziona site-ul www.gymboland.ro, vă rugăm să citiți cu maximă atenție precizările următoare, care stabilesc termenii și condițiile utilizării de către dumneavoastră a conținutului site-ului www.gymboland.ro.

Accesarea site-ului presupune acceptarea necondiționată a tuturor Termenilor și Condițiilor, așa cum au fost ele publicate.

Societatea își rezervă dreptul de a modifica în orice moment conținutul, fără o înștiințare prealabilă a Utilizatorilor. Orice modificare va fi afișată pe site-ul www.gymboland.ro.  

  1. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ. COPYRIGHT

Conținutul site-ului www.gymboland.ro, așa cum este el definit, care include imagini, logo-uri, text și/sau conținut multimedia, este proprietatea exclusivă a Societății, fiind guvernat de legea pentru protecția drepturilor de autor, Utilizatorilor și/sau Vizitatorilor nefiindu-le permisă copierea, publicarea, sau utilizarea, în niciun fel sau imixtiunea asupra Conținutului site-ului, în orice alt context decât cel original, proprietatea Societății.

  1. UTILIZAREA SITE-ULUI

Utilizatorii și Vizitatorii vor utiliza și accesa site-ul www.gymboland.ro, precum și serviciile furnizate prin intermediul acestuia, numai în limitele stadiului actual al tehnologiei și după ce au citit și și-au exprimat acordul cu privire la Termeni și Condiții, Regulamentul general, Politica de securitate a datelor cu caracter personal și Politica de Cookies.

Accesarea Site-ului este liberă, gratuită și nu necesită configurarea unui cont de utilizator.

  1. SERVICIILE FURNIZATE PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI

Termenul de intrare in posesie al biletului/abonamentului

– Dupa Finalizarea Comenzii si plata online cu cardul, utilizatorul va primi in maxim 30 de minute un email ce continete informatiile necesare folosirii biletului/abonamentului in locatia aferenta.

Achiziționarea online a biletelor de intrare

Societatea pune la dispoziția Utilizatorilor posibilitatea de a achiziționa online bilete de intrare în locațiile gestionate de Societate.

Utilizarea facilității de achiziționare online a biletelor de intrare în locațiile Gymboland necesită furnizarea de date cu caracter personal, în condițiile secțiunii privind Politica de protecţie a datelor cu caracter personal.

Achiziționarea online a biletelor de intrare presupune luarea la cunoștință și acceptarea Termenilor și Condițiilor, a Regulamentului General și a Politicii de securitate a datelor cu caracter personal.

Achiziționarea online a biletelor de intrare se poate face cu/fără crearea unui cont de utilizator pe Site.

Achiziționarea online a abonamentelor

Societatea pune la dispoziția Utilizatorilor posibilitatea de a achiziționa online abonamente pentru locațiile gestionate de Societate.

Utilizarea facilității de achiziționare online a abonamentelor necesită furnizarea de date cu caracter personal, în condițiile secțiunii privind Politica de protecţie a datelor cu caracter personal și presupune luarea la cunoștință și acceptarea Termenilor și Condițiilor, a Regulamentului General și a Politicii de securitate a datelor cu caracter personal.

Achiziționarea online a abonamentelor se realizează exclusiv după ce Utilizatorul a creat un cont de utilizator pe Site.

Plata biletelor de intrare/abonamentelor achiziționate online

Plata biletelor de intrare/abonamentelor achiziționate online se va realiza tot online, prin intermediul platformei NETOPIA Payments.

Utilizarea biletelor de intrare achiziționate online

Utilizatorii care au achizitionat online bilete de intrare le vor utiliza pentru primirea brățării în baza căreia se face accesul în locația Gymboland și vor beneficia doar de serviciile achitate.

Utilizatorii pot suplimenta serviciile inițial achiziționate online prin achiziționarea de servicii suplimentare direct de la recepția locației Gymboland.

Revânzarea/Publicarea biletelor de intrare/abonamentelor achiziționate online

Revânzarea biletelor/abonamentelor achiziționate de Utilizator și/sau postarea de poze cu biletele de intrare/abonamentele sau seriile unice ale acestora este interzisă. Societatea își rezervă dreptul de a interzice accesul în incinta locațiilor administrate de Societate persoanelor care vor fi depistate că desfășoară astfel de activități, precum și de a confisca astfel de bilete.

Modificarea datei pentru care au fost achiziționate online biletele de intrare

Utilizatorul care a achizitionat online un bilet de intrare în locațiile Gymboland poate solicita Societății modificarea datei menționate în biletul de intrare. Orice astfel de solicitare se va transmite Societății prin email, la adresa office@gymboland.ro, sau telefonic, la numărul de telefon 0213103997 , cu cel puțin 48 de ore înainte de data menționată în biletul de intrare achiziționat. Modificarea datei de acces în locație conform solicitării Utilizatorului se va realiza în limita disponibilității Societății.

Dreptul de retragere

Biletele/abonamentele achiziționate online nu pot fi returnate.

Prin achiziționarea online a biletelor de intrare/abonamentelor în locațiile administrate de Societate, Utilizatorul achiziționează și servicii exceptate de la aplicarea dreptului de retragere, respectiv servicii de intermediere, administrare comandă și servicii conexe acestora.

Pentru claritate, finalizarea comenzii online, respectiv plata biletului/abonamentului achiziționat online conduce la pierderea dreptului de retragere al Utilizatorului, așa cum este acesta reglementat de prevederile art. 9 din OUG 34/2014.

  1. DECLINAREA RESPONSABILITĂȚII

Accesarea, exploatarea și utilizarea informațiilor și/sau serviciilor furnizare de Societate prin intermediul Site-ului nu sunt responsabilitatea Societății, Utilizatorul fiind singurul răspunzător în astfel de situații față de Societate și terțele persoane.

Societatea nu răspunde față de Utilizatori și/sau terțele persoane pentru eventuale prejudicii / litigii, decurgând din sau în legătură cu copierea, stocarea, modificarea sau transferarea, în tot sau în parte, neautorizată, a conținutului Site-ului.

De asemenea, Utilizatorii înțeleg și acceptă faptul că, Societatea nu răspunde, în niciun mod, pentru pagubele, pretențiile, litigiile, reclamațiile, sesizările, apărute ca urmare a nerespectării de către Utilizatori a Termenilor și Condițiilor.

  1. LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIE

Termenii și Condițiile sunt guvernate și interpretate conform legislației din România, orice potențiale litigii urmând a fi deduse judecății instanțelor din România competente.

Gymboland program

Time schedule


Monday - Sunday: 10:00 - 22:00
Legal Holidays: the same program

en_USEN